• 20 februari 2018
    19:30 - 22:00

Onze toekomst als adviseurs omgevingskwaliteit

De invoering van de omgevingswet is weliswaar vertraagd (2021) maar gaat onverminderd voort. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en het vergt onze volle aandacht om bij de nieuwe gemeentebesturen het belang van goede omgevingskwaliteit te agenderen. Hierin is een belangrijke rol voor onze adviseurs weggelegd.

Programma


19:30   Inloop

19:45   Introductie en mededelingen
Jef Mühren, directeur MOOI Noord-Holland

20:00   Implementatie Omgevingswet; voortgang, knelpunten, tips en tricks
Sarah Ros, bestuursadviseur omgevingswet Sarah Ros Bestuursadvies

20:45   Een vooruitblik op het omgevingsplan
Jan Kleefstra, projectleider en juridisch adviseur Rho adviseurs

21:15   Discussie over de consequenties voor advisering
O.l.v. Jef Mühren, directeur MOOI Noord-Holland

Start borrel tussen 21:30 en 22:00 uur
afhankelijk van de levendigheid van de discussie

 

Over de sprekers

Sarah Ros is zelfstandig bestuursadviseur omgevingswet vertaalt complexe opgaven zoals de stelselherziening Omgevingswet in begrijpelijke taal voor bestuur en organisatie. Dat doet ze nu onder andere als implementatieadviseur voor het G32-stedennetwerk en voor de VNG waar ze werkt aan het verduidelijken van bestuurlijke afwegingsruimte en integraal werken. Ze is lid van het actieteam van de proeftuinen Omgevingswet en geldt als expert op het gebied van invoeringsondersteuning. Als hoofdredacteur omgevingswet reflecteert zij regelmatig op lopende implementatieprogramma’s in ROMagazine.

Jan Kleefstra  is projectleider en juridisch adviseur bij Rho adviseurs en adviseert uiteenlopende opdrachtgevers over de procedures en inzet van de juiste instrumenten in geval van projecten. Daarnaast verzorgt Jan cursussen en colleges over ruimtelijke ordening en over de Omgevingswet. Met name de relatie tussen ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed geniet zijn belangstelling en hij verkent de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt, met pilotprojecten en met het prototype Omgevingsplan.

 

Over de adviseursoverleggen

De adviseurs van MOOI Noord-Holland komen tweejaarlijks bijeen voor het speciaal adviseursoverleg waarin ontwikkelingen in de adviescommissies en thema’s uit het vakgebied worden besproken. Deelname is op uitnodiging.

 

locatie  

Telefoon locatie 072 520 44 59

Adres
Emmastraat 111, 1814 DP, Alkmaar

Beschrijving:

Villa Holland in Alkmaar

Aan de singel in het stadcentrum van Alkmaar bevindt zich Villa Holland. De monumentale villa in neo-Hollandse renaissancestijl is de thuisbasis van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit. Villa Holland beschikt over een sfeervolle zaal waar lezingen, bijeenkomsten en cursussen worden gegeven.