Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • 5 oktober 2021
    19:30 - 21:30

Op dinsdag 5 oktober vind de besloten adviseursbijeenkomst van MOOI Noord-Holland plaats met het thema houtbouw. Deelname is op uitnodiging.

HOUTBOUW

Houtbouw is een van de vele vormen waarin ‘biobased bouwen’ gestalte krijgt, ten dienste van een meer circulaire bouwproductie om de Nederlandse klimaatdoelen te behalen. Bij houtbouw gaat het niet alleen om gevelbekleding, maar ook om hout als bouwconstructieve methode. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) loopt vooruit op deze ontwikkeling en wil vanaf 2025 20% van de totale woningproductie uitvoeren in hout. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de architectuur en de beleving van de omgeving, maar ook voor gemeentelijke ambities en beleid en daarmee voor onze adviezen.

Programma

Deze avond spreken Thijs Kroese over de Green Deal Houtbouw van de MRA en Gert van Vugt over de praktijkervaringen van zijn architectenbureau en de rol van ruimtelijke kwaliteitsadvisering. Praat mee over de kansen om in beleid en advisering voorwaarden te scheppen voor de realisatie van duurzame doelen. Ruimtelijke kwaliteit gaat per slot van rekening ook expliciet over creatie van toekomstwaarde.

> 19.30   Welkom, Jef Mühren
> 19.45   Introductie houtbouw, Sebas Baggelaar
> 20.00   Green Deal Houtbouw MRA en de opgave die voor ons ligt, Thijs Kroese, bestuurslid MOOI Noord-Holland en voorzitter stuurgroep Houtbouw van de MRA
> 20.20   Pauze
> 20.30   Houtbouw in de praktijk. De relatie met ruimtelijke kwaliteit, Gert van Vugt, directeur Sustainer Homes
> 21.00   Discussie en vragen
> 21.30   Nagesprek en borrel

Deelnemen

Als je een uitnodiging hebt ontvangen kun je je via de bovenstaande knop aanmelden.