• 20 april 2021
    19:30 - 21:30

Graag halen we je Uit de winterslaap op dinsdag 20 april van 19.30 tot 21.30 via Zoom (link wordt verstuurd via email, inloop vanaf 19.20). Op deze adviseursbijeenkomst staan twee thema’s centraal. Eerst hebben we aandacht voor de toekomst van de adviescommissie en het kwaliteitsgesprek. Daarna zetten we de MOOI Noord-Holland catalogus in de schijnwerpers: zes korte presentaties van onze projecten en activiteiten.

De toekomst van de adviescommissie

Inmiddels zijn alle gemeenten in voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. We vatten kort samen hoe ver onze aangesloten gemeenten zijn met de inrichting van de nieuwe gemeentelijke adviescommissie.

Het kwaliteitsgesprek

De wereld om ons heen verandert en MOOI Noord-Holland verandert mee. In dit proces willen we dat de kwaliteit van onze advisering onverminderd hoog blijft. De Omgevingswet is een goede aanleiding om de verschillende adviesrollen duidelijker te omlijnen en in samenhang te brengen. Dit keer hebben we aandacht voor ontwerpgerichte advisering, één van de vier adviesrollen uit de Handreiking Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit.

MOOI Noord-Holland presenteert…

Wist je dat er recent een gebiedsbiografie voor gemeente Den Helder is ontwikkeld, dat we stolpenconsulenten op pad sturen, dat er inmiddels diverse erfgoed- en kerkenvisies worden geschreven, dat we moderne beleidsnota’s omgevingskwaliteit uitbrengen en alle stolpboerderijen in Noord-Holland inventariseren en op kaart zetten? Het aantal projecten en activiteiten groeit. Met zes presentaties laten we zien waar we zoal mee bezig zijn.

locatie